Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik är inte en behandling, utan en metod för att diagnostisera orsaker och ursprung vid muskuloskeletala besvär. 

Ultraljudsdiagnostik används som ett komplement till den kliniska undersökningen. 

Det är enbart Torbjörn Sjödin som erbjuder ultraljudsdiagnostik.