Rehabiliteringsinriktad träning

Rehabiliteringsinriktad träning

Olika typer av träning är en viktig del av behandlingen hos oss. Det är vetenskapligt visat att regelbunden träning förebygger och lindrar besvär både i nacke, rygg och i andra leder. Det är också visat att träning kan lindra eller förebygga olika sjukdomstillstånd som till exempel lindrig depression, hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes typ 2 och immunförsvaret stärks. Vi hjälper Dig att hitta ett träningsalternativ som passar för Dig och Dina behov!

Du har ett eget ansvar!
I samband med Ditt första besök hos oss kommer vi gemensamt överens om vilka mål vi ska jobba mot. Vi har sedan ett gemensamt ansvar för att Dina mål ska uppnås. Du måste själv vara aktiv i Din behandling/träning för att kunna uppnå Dina mål!

Rör på dig varje dag
Under behandlingsperioden hos oss diskuterar vi olika alternativ till regelbunden fysisk aktivitet för att hela Du ska kunna må bättre, och få ökad motståndskraft mot olika sjukdomstillstånd. Idag rekommenderar expertisen 30 minuters fysisk aktivitet med måttlig intensitet varje dag. Detta kan innebära t ex promenader, trappgång, trädgårdsarbete, städning eller cykling. Du kan räkna ihop flera olika aktivitetspass per dag, om de är minst 10 minuter vardera (t ex 10 minuters promenad till bussen, 10 minuters promenad från bussen, 10 minuters trädgårdsarbete). Måttlig intensitet betyder att det ska kännas i kroppen att Du rör Dig, men Du behöver inte bli andfådd.

Hur vi arbetar med träning

Hemövningar
I den individuella behandlingen hjälper vi Dig med t e x muskeltöjningar, rörliggörande av leder och smärtlindring, men Du måste själv underhålla Din kropp mellan behandlingarna genom att göra individuellt anpassade hemövningar, som Du får lära Dig hos oss. Efter avslutad individuell behandling fortsätter Du att underhålla kroppen med dessa övningar för att förebygga återkommande besvär.

Pausövningar
Många behöver små mini-pauser under en arbetsdag för att slappna av i spända muskler och röra på stela leder – vi lär Dig rörelser som passar Dig och Ditt arbete!

Träning i träningslokal
I anslutning till vår praktik finns en liten träningslokal, där Du får prova ut ett individuellt anpassat träningsprogram och får stöd av din sjukgymnast att fortsätta träna. Vi följer sedan upp programmet kontinuerligt. Du kommer på tider som avtalats med Din sjukgymnast, som har ansvaret för Din träning.

Friskvård
Efter det att Dina besvär blivit lindrigare rekommenderas Du fortsätta att träna på egen hand. Det finns en mängd olika alternativ för att träna. Egen träning kallas då för friskvård.

Konditionstest
Vi testar Din allmänna konditionsnivå på träningscykel om Du vill veta hur den ligger till. Ett konditionstest tar ca 15 minuter totalt.

I samband med ett konditionstest ser vi också hur Din vikt påverkar konditionen.

Träningsredskap
Vi tipsar om olika träningsredskap som är lämpliga för Din träning! I vissa fall kan Du köpa dessa via oss.

Avslappning
Du kan få hjälp med att lära dig, och träna på, olika tekniker i avspänning som till exempel progressiv avslappning enligt Jacobsen, autogen träning, mental träning, tillämpad avslappning.

Stresshantering
Vi kan erbjuda individuellt anpassad stresshantering. Du får hjälp att komma till insikt om vad som stressar dig. Därefter diskuteras olika metoder att hantera stress. Du får sedan hjälp att komma igång, till exempel, med att träna avspänning.

Hälsosam livsstil Forskningen inom hälsa går framåt. Idag känner man till vikten av att ha en hälsosam livsstil för att förebygga olika sjukdomstillstånd.

Vi har kompetens i att ge råd om en hälsosam livsstil. Det kan gälla fysisk aktivitet, kost mm.