OMT

OMT

OMT, Ortopedisk Manuell Terapi.

OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med att undersöka och behandla neuro-muskulo-skeletala tillstånd, det vill säga skador eller sjukdomar i kroppens rörelsesystem. 

Inom OMT följer man, och anpassar sig efter, aktuell forskning och vetenskapliga och kliniska rön.

Hur fungerar OMT i praktiken?

Inom OMT används specifika undersöknings- och behandlingsmetoder samt träning – allt anpassat efter varje individs behov och förutsättningar. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande åtgärder, manuella behandlingstekniker såsom mjukdelsbehandling, mobilisering, manipulation eller stabiliseringsträning.