Fokuserad stötvåg (ESWT)

Fokuserad stötvåg (ESWT)

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad. 

Vid fokuserad stötvågsbehandling används en speciell medicinteknisk apparatur för att skapa den chockvåg som med givet tryck och frekvens bearbetar skadeområdet. Tryck och frekvens anpassas individuellt och beroende på skadetyp. 

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som inom det muskuloskeletala systemet används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i ben, muskler, senor och senfästen.

Det är enbart Torbjörn Sjödin som erbjuder denna typ av behandling.

Hur går stötvågsbehandling till?

Stötvågsbehandlingen genomförs vanligtvis i en serie om fyra behandlingar. Därefter rekommenderas ett uppehåll för att se effekten och eventuellt prova någon annan typ av behandling, exempelvis med laser. Om problemen kvarstår kan en ny behandlingsserie sättas in.