Introduktion

OMT

Träning

Akupunktur

Terapeutisk/ medicinsk laserbehandling

Stresshantering

Ergonomi

Träning

Träning på många sätt

Olika typer av träning är en viktig del av behandlingen hos oss. Det är vetenskapligt visat att regelbunden träning förebygger och lindrar besvär både i nacke/rygg och i andra leder. Vi hjälper Dig att hitta ett träningsalternativ som passar för Dig och Dina behov!

Eget ansvar

I samband med Ditt första besök hos oss kommer vi gemensamt överens om vilka mål vi ska jobba mot. Vi har sedan ett gemensamt ansvar för att Dina mål ska uppnås. Du måste själv vara aktiv i Din behandling/träning för att kunna uppnå Dina mål!

Rör på dig varje dag

Under behandlingsperioden hos oss diskuterar vi olika alternativ till regelbunden fysisk aktivitet för att hela Du ska kunna må bättre och få ökad motståndskraft mot olika sjukdomstillstånd. Idag rekommenderar expertisen 30 minuters fysisk aktivitet med måttlig intensitet varje dag. Detta kan innebära t ex promenader, trappgång, trädgårdsarbete, städning eller cykling. Du kan räkna ihop flera olika aktivitetspass per dag, om de är minst 10 minuter vardera (t ex 10 minuters promenad till bussen, 10 minuters promenad från bussen, 10 minuters trädgårdsarbete). Måttlig intensitet betyder att det ska kännas i kroppen att Du rör Dig, men Du behöver inte bli andfådd.

Hemövningar

Via den individuella behandlingen hjälper vi Dig med t e x muskeltöjningar, rörliggörande av leder och smärtlindring, men Du måste själv underhålla Din kropp mellan behandlingarna genom att göra individuellt anpassade hemövningar, som Du får lära Dig hos oss. Efter avslutad individuell behandling fortsätter Du att underhålla kroppen med dessa övningar för att förebygga återkommande besvär.

Pausövningar

Många behöver små mini-pauser under en arbetsdag för att slappna av i spända muskler och röra på stela leder – vi lär Dig rörelser som passar Dig och Ditt arbete!

Träning i träningslokal

I anslutning till vår praktik finns en välutrustad träningslokal, där Du får prova ut ett individuellt anpassat träningsprogram. Vi följer sedan upp programmet kontinuerligt. Du kommer på tider som avtalats med Din sjukgymnast, som har ansvaret för Din träning. Efter det att Dina besvär blivit lindrigare kan Du fortsätta att träna här, och det räknas då som friskvård.

Friskvård

Efter det att Dina besvär blivit lindrigare kan Du fortsätta att träna här, och det räknas då som friskvård, vilken sker i Täbyhälsans regi. Du kommer på tider som passar Dig, inom ramen för Täbyhälsans öppettider.

Täbyhälsans öppettider är normalt 8.00 - 16.30 mån- tors och 8.00 - 15.30 fre. Håll utkik på mottagningens dörr efter eventuella ändringar!

Konditionstest

Vi testar Din allmänna konditionsnivå på träningscykel om Du vill veta hur den ligger till. Ett konditionstest tar ca 15 minuter totalt.

I samband med ett konditionstest ser vi också hur Din vikt påverkar konditionen.

Träningsredskap

Vi tipsar om olika träningsredskap som är lämpliga för Din träning! I vissa fall kan Du köpa dessa via oss.

Avslappning

Du kan få hjälp med att lära dig, och träna på, olika tekniker i avspänning som till exempel progressiv avslappning enligt Jacobsen, autogen träning, mental träning, tillämpad avslappning.

Stresshantering

Vi kan erbjuda individuellt anpassad stresshantering. Du får hjälp att komma till insikt om vad som stressar dig. Därefter diskuteras olika metoder att hantera stress. Du får sedan hjälp att komma igång, till exempel, med att träna avspänning.

Kroppskännedom

Vi kan erbjuda individuell kroppskännedomsträning enligt KROK-konceptet (Roxendal).