Introduktion

OMT

Träning

Akupunktur

Terapeutisk/ medicinsk laserbehandling

Stresshantering

Ergonomi

Akupunktur

Akupunktur är en gammal metod för att behandla smärta eller andra tillstånd, såsom tinnitus, allergi eller hormonella problem (PMS, klimakteriella problem). De äldsta beskrivningarna av akupunktur kommer från Kina där man tecknade ner punkterna längs olika meridianer för över 2000 år sedan.

I modern västerländsk medicin har man genom forskning funnit belägg för hur denna metod fungerar. Kortfattat kan sägas att man genom nålsticket stimulerar olika nerver. Detta leder till att nervsignaler skickas iväg så att man får olika reaktioner i kroppen. Bland annat frisätts, i hjärnan, det kroppsegna morfinet endorfin, vilket är starkt smärtlindrande.

Vid akupunktur används sterila mycket tunna engångsnålar. Det är vanligt att man använder 5-10 nålar vid en behandling och nålarna får sitta kvar 20-30 minuter.
I början av en behandlingsserie brukar man upprepa behandlingarna några gånger i veckan, för att sedan glesa ut dem. Ofta kan det dröja innan man får den maximala effekten av akupunktur, kanske först efter 6-8 behandlingar. Ibland kan effekten komma efter avslutad behandlingsserie
Akupunktur är ett enkelt, ofarligt och billigt komplement till andra sjukgymnastiska behandlingsmetoder.